zgjidh banesën

Premium Apartments

Kompleksi “INTERNATIONAL RESIDENCE” do të jetë pjesë e Planit Urban Rregullues Prishtina e Re – Zona Qendër, që përfshinë sipërfaqen prej 360 ha dhe gjendet në pjesën lindore periferike të Prishtinës. 

Premium 1

Number of bedrooms: 3

Floor: 8

BRA: 134.3 m2

Parking space: 131.8 m2

Roof terrace: 39.9 m2

Floor: Approx. 5m2

Premium 2

Number of bedrooms: 3

Floor: 8

BRA: 134.3 m2

Parking space: 131.8 m2

Roof terrace: 39.9 m2

Floor: Approx. 5m2

Premium 3

Number of bedrooms: 3

Floor: 8

BRA: 134.3 m2

Parking space: 131.8 m2

Roof terrace: 39.9 m2

Floor: Approx. 5m2

Premium 4

Number of bedrooms: 3

Floor: 8

BRA: 134.3 m2

Parking space: 131.8 m2

Roof terrace: 39.9 m2

Floor: Approx. 5m2

Premium 5

Number of bedrooms: 3

Floor: 8

BRA: 134.3 m2

Parking space: 131.8 m2

Roof terrace: 39.9 m2

Floor: Approx. 5m2

Premium 6

Number of bedrooms: 3

Floor: 8

BRA: 134.3 m2

Parking space: 131.8 m2

Roof terrace: 39.9 m2

Floor: Approx. 5m2

Premium 8

Number of bedrooms: 3

Floor: 8

BRA: 134.3 m2

Parking space: 131.8 m2

Roof terrace: 39.9 m2

Floor: Approx. 5m2

Premium 8

Number of bedrooms: 3

Floor: 8

BRA: 134.3 m2

Parking space: 131.8 m2

Roof terrace: 39.9 m2

Floor: Approx. 5m2

Premium 9

Number of bedrooms: 3

Floor: 8

BRA: 134.3 m2

Parking space: 131.8 m2

Roof terrace: 39.9 m2

Floor: Approx. 5m2