project content

Fitness

The fitness center is planned within building 6. Together with the pool, they will enrich the space for recreation. The gym will occupy a sufficient basement space for recreation.

Michaelis Boyd reveals interiors for Studio Gang-designed Brooklyn tower (1)

01

Palestra brenda kompleksit do të përmbajë pajisje të markave të fundit, të cilat do të ofrojnë një mënyrë jetese aktive.

02

Hapësira e Fitnesit inkurajon përdoruesit të ndjekin aktivitetin fizik në çfarëdo mënyre që ata preferojnë, duke mbështetur mirëqenien në çdo formë që merr në stilin e jetesës së një banori.

03

Nëse jeni të interesuar të jetoni në një kompleks banesor që ofron mirëqenie të nivelit të lartë, atëherë te ne jeni në vendin e duhur.

01

The fitness center within the complex will feature state-of-the-art equipment that will provide an active lifestyle.

02

The gym within the complex will feature state-of-the-art equipment, which will encourage an active lifestyle.

03

If you are interested in living in a residential complex that offers a high-level of well-being, then with us you are in the right place.

04

Physical well-being is not just about going to the gym. It is about a way of life that encompasses the holistic well-being of mind, body and spirit.

05

As more and more people practice this every day, they want their homes to reflect their values ​​and support a "live better - feel better" mentality in all aspects of life.

One Park Drive – Canary Wharf Group Residential

Mirëqënie fizike nuk është vetëm të shkosh në palestër. Bëhet fjalë për një mënyrë jetese që përfshin mirëqenien holistike të mendjes, të trupit dhe të shpirtit.

04

Teksa sa më shumë njerëz e praktikojnë këtë çdo ditë e më shumë, ata duan që banesat e tyre të pasqyrojnë vlerat e tyre dhe të mbështesin një mentalitet “jeto më mirë - ndjehu më mirë” në të gjitha aspektet e jetës.

05