project content

The market

Within building 4, at the basement level, there is the space intended for the market.

With direct access from the outside, with a vertical connection to the business part on the ground floor and with a direct horizontal connection to the garages, this market is located in the most convenient axis for easy communication and access for all the residents and users of the neighbourhood.

Harrods Fresh Market Hall _ David Collins Studio

01

Due to its favorable location, the market will create easy access for all residents and users of the neighborhood.

02

10 outdoor parking spaces have been dedicated to this market, which will be at the service of visitors.

Për shkak të positës së favorshme, marketi do të krijojë qasje të lehtë për të gjithë banorët dhe shfrytëzuesit e lagjes.

01

Për këtë market janë dedikuar 10 vend parkingje të jashtme, të cilat do të jenë në shërbim të vizitorëve.

02

ᴇᴍʙᴀʀᴀᴢᴏ ɴᴏ ᴘʟᴀɴᴇᴀᴅᴏ [ʏᴏᴏɴᴍɪɴ]_ (CANCELADA)