project content

swimming pool

Another added value of the International Residence complex is the swimming pool designed in the basement of building 6, with southeast and south orientation, which offers a rich environment for recreation and for the education-training of children of all age groups, who can come organized by the kindergarten.

In addition to the semi-Olympic pool, there will be a smaller pool for younger children.

Laid out over an area of 1,228 m2, this pool will have a separate entrance controlled by a reception, where both residents of the neighbourhood and external visitors will have the right to equal use.

“While you watch your children having fun in the pool, you can enjoy refreshing drinks from the Lounge Bar, which is an integral part of the SPA within the complex.”

01

The pool can be used alone or with family and friends. Pools can become incentives for people to leave the couch, step away from the computer, or put down the video games.

02

Instead of letting your kids sit on the phone or computer all day, you may find that they'll enjoy a swim lesson just as much.

03

Special attention has been paid to the water treatment and ventilation of these pools, for which different groups of international experts have been engaged, to offer professional expertise in the service of the well-being of the users.

01

Pishina mund të shfrytëzohet vetëm ose me familje dhe miq. Pishinat mund të bëhen nxitje që njerëzit të lënë divani, të largohen nga kompjuteri ose të heqin nga dora pajisjen kontrolluese të video lojërave.

02

Në vend që t'i lejoni fëmijët të qëndrojnë me telefon ose kompjuter gjatë gjithë ditës, mund të zbuloni se ata do të kënaqen po aq shumë edhe me një orë noti.

04

The organization of changing rooms with wardrobes and separate showers for men and women according to international standards, brings a new and unprecedented environment in our country, with high hygienic quality.

05

Having an indoor pool inside the residential complex, especially during the cold winter days, is a dream for many people. You feel like you are in a five-star hotel, where, at the end of the day, instead of returning to the reserved room, you return to the comfort of your home.

Kujdes i veçantë i është kushtuar trajtimit të ujit dhe ajrimit të këtyre pishinave, për të cilat janë angazhuar grupe të ndryshme të ekspertëve ndërkombëtarë, për të ofruar ekspertiza profesionale në shërbim të mirëqenies së shfrytëzuesve.

03

Organizimi i zhveshtoreve me gardëroba dhe dushe të ndarë për meshkuj dhe femra sipas standardeve ndërkombëtare, sjell një ambient të ri dhe të paprovuar më parë në vendin tonë, me kualitet të lartë higjenik

04

06

Pools within the housing complex, like this one at IR, are also ideal for those who just want to do something for fun.

07

The pool and the surrounding space has been thought through to the smallest detail, in order to offer in one place everything that visitors are looking for.

05

Të kesh pishinë të brendshme brenda kompleksit banesor, sidomos gjatë ditëve të ftohta të dimrit, është ëndërr për shumë njerëz. Ndihesh sikur je në ndonjë hotel me pesë yje, ku, në fund të ditës në vend se të kthehesh në dhomën e rezervuar, ti i kthehesh rehatisë së banesës tënde.

06

Pishinat brenda kompleksit banesor, si kjo e IR-së, janë ideale edhe për ata që thjesht duan të bëjnë diçka për argëtim.

07

Pishina dhe hapësira përreth është menduar deri në detajet më të vogla, në mënyrë që të ofrojë në një vend të vetëm çdo gjë që kërkojnë vizitorët.